Sari la conținut

GDPR și politica de confidențialitate

[spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SONIMPEX TOPOLOVENI

Politica de confidentialitate promovata de SONIMPEX TOPOLOVENI SRL explica in ce mod utilizam noi orice tip de informatie personala pe care ne-o puteti oferi pe parcursul utilizarii site-ului sau plasarii unei comenzi online.

Informatii despre operatorul de date cu caracter personal:

Operatorul de date cu caracter personal este societatea SONIMPEX TOPOLOVENI SRL (denumit in continuare SONIMPEX TOPOLOVENI), avand sediul social in Bucuresti, Strada Aleea Barajul Cucuteni, nr. 4, Bloc M5A, Scara 1, Apartament 10, Sector 3, Cod Unic de Inregistrare: RO3821833, Nr. de Ordine in Registrul Comertului: J40/5610/1993, Nr. cont: RO09RZBR0000060007339833, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A.

Definitii:

Sitewww.magiun-sonimpex.ro aflat in proprietatea exclusiva a SONIMPEX TOPOLOVENI;

Informatie personala– orice tip de informatie care va identifica pe dumneavoastra in nume personal, ca persoana vizata; aceste informatii se pot referi in special la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare sau la un identificator online;

Prelucrare – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Persoana imputernicita de operator – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

Destinatar – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

Consimtamant al persoanei vizate – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

RGPD – REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Drepturile utilizatorilor site-ului:

SONIMPEX TOPOLOVENI, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

 

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.magiun-sonimpex.ro este realizata cu respectarea prevederilor RGPD. Pentru orice informari sau solicitari in baza drepturilor persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa Operatorului in scris, la adresa de email: sonimpex.magiun@gmail.com sau la adresa din Bucuresti, Strada Aleea Barajul Cucuteni, nr. 4, Bloc M5A, Scara 1, Apartament 10, Sector 3.

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre SONIMPEX TOPOLOVENI

Prin completarea formularului de comanda pus la dispozitie pe site-ul web www.magiun-sonimpex.ro intelegi si acceptati ca prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza in scopul executarii contractului, pentru emiterea facturii aferente comenzii dumnneavoastra si livrarii acesteia.

SONIMPEX TOPOLOVENI poate colecta, de asemenea, involuntar, informatii referitoare la adresa IP si alte informatii legate de browserul pe care il utilizati.

Prelucrarea datelor in scopuri de marketing, pentru transmiterea de newslettere se va realiza in baza acordului dumneavoastra expres.

SONIMPEX TOPOLOVENI nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (servicii de curierat) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Operatorului.

SONIMPEX TOPOLOVENI  implementeaza masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.magiun-sonimpex.ro sunt retinute pe o perioada cuprinsa intre 3 si 10 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati de fiecare data cand furnizeaza datele lor persoanale cu privire la perioada exacta de retentie.

  1. Modificari ale politicii de confidentialitate

Va vom informa cu  privire la orice modificare a politicii noastre de confidentialitate prin afisarea acesteia pe site. Cu toate acestea, noi ii incurajam pe utilizatori sa fie responsabili in ceea ce priveste confidentialitatea datelor personale si sa verifice din cand in cand regulile stipulate de aceasta politica.

  1. Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra conform RGPD au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro

[/spb_text_block]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


*