Sari la conținut

Anunt

AVIZ DE CONTRACT

Cooperativa Agricolă Naoussa este coordonatorul programului multinational 101015709- Euthentics, depus pentru finanțare în iunie 2020 în cadrul Reg (UE) 1144/2014, Reg (UE) 2015/1829 și 2015/1831 și al Cererii de propuneri AGRI-MULTI-A-2020 în parteneriat cu SC SONIMPEX TOPOLOVENI SRL, cu un buget total de 2.762.230 EUR, pentru promovarea produselor DOP / IGP pe piața internă (Grecia, România).

Programul multinational a fost aprobat pentru finanțare prin scrisoarea Comisiei Europene conform Ref. Ares (2020) 4845737 – 16/09/2020, cu data de începere 01.01.2021 și durata 36 luni.

Pentru punerea în aplicare a acțiunilor proiectului cu valoarea totală estimată la 2,522,302 EUR, coordonatorul lansează o cerere de oferte deschisă pentru selectarea organismului (organismelor) de implementare cu criteriul de atribuire cea mai avantajoasă ofertă economică. Proiectul este împărțit în două (2) LOTURI și ofertele ar trebui să fie pentru toate LOTURILE.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 21 decembrie 2020, ora 13:00, iar locul depunerii ofertelor este sediul coordonatorului (5 Antypa, Kopanos, Anthemia, Naoussa, 59035). Deschiderea ofertelor va avea loc după data limită de depunere a ofertelor. la sediul coordonatorului.

Specificațiile ofertei sunt disponibile gratuit prin e-mail la manager@acn.com.gr. Persoana de contact: Economou Athanasios, +30 233204175. Termenii și condițiile de participare, regulile de depunere a ofertelor și descrierea procedurii și a acțiunilor proiectului sunt incluse în caietul de sarcini. Valabilitatea ofertelor va fi de două (2) luni începând de la data limită de depunere.

Contract Notice

The Agricultural Cooperative of Naoussa, is the Coordinator of the multiprogramme 101015709- EUthentics submitted for financing on June 2020 in the frame of Reg (EU) 1144/2014, Reg (EU) 2015/1829 and 2015/1831 and of the Call for Proposals AGRI-MULTI-A-2020 in partnership with SC SONIMPEX TOPOLOVENI SRL of total budget EUR 2.762.230 for the promotion of PDO/PGI products in the internal market (Greece, Romania).

The multiprogramme was approved for finanicing according to Ref. Ares(2020) 4845737  – 16/09/2020 letter of the European Commission with starting date the 01.01.2021 and duration 36 months.

For the implementation of the actions of the prοject with total estimated value EUR 2.522.302, Coordinator is launching an Open Call for Proposals for the selection of implementing body (ies) with award criteria the most economically advantageous tender. The project is divided in two (2) LOTS and tenders should be for all LOTS.

Deadline for submission of tenders is December 21st 2020, 13:00 and place of submission of tenders is the premises of Coordinator (5 Antypa, Kopanos, Anthemia, Naoussa, 59035).The opening of tenders will take place after the deadline of submitting tenders at the premises of Coordinator.

Tender Specification is available free of charge by email to manager@acn.com.gr. Contact person: Economou Athanasios, +30 233204175. Terms and participation conditions, rules for submitting tender and description of the procedure and of project’s actions are included in the Tender Specifications. The validity of tenders will be for two (2) months starting from the deadline of submission.

Un comentariu la „Anunt”

  1. Felicitari Cooperativa Agricola Naoussa pentru lansarea acestui program important si pentru initiativa de a promova produsele DOP / IGP pe plan intern! Va dorim succes si speram sa comparati ofertele cele mai avantajoase din cadrul acestei proceduri de selectare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Share

© Sonimpex Topoloveni 2023

Relații clienți

Tel. +40 722 588 959

E-mail: comenzi@magiun-sonimpex.ro